top of page

תחומי הפעילות של המשרד

התנגדויות לצוואות ויפויי כוח

ייצוג בתחום התנגדויות לצוואות וייפוי כוח מתמשכים 

לעיתים מוגשות לרשם הירושות, התנגדויות לצוואות על רקע מצבו הקוגניטיבי של המצווה בעת עריכת הצוואה או טענה להשפעה לא הוגנת או לחץ שהופעל על המצווה בעת עריכת הצוואה.

למשרד ניסיון משמעותי בייצוג ובליווי היורשים בהתנגדויות לצוואה החל מהשלב הראשוני של ניהול  משא ומתן חכם מול הצד שכנגד וכן ליווי של הלקוח בתיקי ליטיגציה מורכבים בבית המשפט .

בנושא זה מאמין המשרד בדרך הגישור והניסיון להגיע להסכמה משפחתית שתחסוך מהלקוח ומשפחתו הליך משפטי מייגע וממושך . המשרד מלווה את הלקוח באופן צמוד ואישי בהליכי משא ומתן  ועריכת הסכמים בין יורשים תוך עמידה מיטבית על זכויותיו והאינטרסים שלו.

צוואות

צוואות

חוק הירושה מתווה את ההוראות לעניין חלוקת רכוש על פי דין בין היורשים. חשוב לזכור כי החוק לא תמיד משקף נאמנה את רצונכם באשר לאופן חלוקת הרכוש בין יקירכם ולעיתים החוק אף לא נותן מענה והתייחסות למקרים מיוחדים. 


עריכת צוואה חשובה במיוחד במקרים של נישואין שניים או בני זוג החיים כידועים בציבור. במקרים אלו בדרך כלל כל אחד מבני הזוג מגיע למערכת היחסים עם רכוש ונכסים קודמים. לעיתים ישנם לבני הזוג ילדים מנישואים קודמים ולעיתים קיימים סכסוכים וחובות של בני הזוג מפרק הנישואין הקודמים. 


במצב דברים זה ישנה חשיבות מיוחדת לעריכת צוואה אשר תקבע במפורש מהו הרכוש המשותף ומהו הרכוש הנפרד של בני הזוג וכיצד יחולק הרכוש המשותף של בני הזוג במקרה של חלילה, מוות של אחד מהם או שניהם. בכוחה של צוואה במקרים אלו לשמור על שלום בית ולמנוע סכסוכים רכושיים עתידים בין היורשים.


עריכת צוואה דורשת תכנון מקצועי ומוקפד הצופה פני עתיד, שנעשה תוך שקילה בכובד ראש של הנתונים המיוחדים אודות רכושכם, מארג היחסים המשפחתי וכן רצונותיכם העתידיים. 


באמצעות עריכת צוואה אישית המותאמת לרצונותיכם ניתן להותיר בידי יקירכם הוראות מפורטות הנוגעות לאופן חלוקת רכושכם, השונות מהוראות חוק הירושה. ניתן לעשות סדר בדברים, באופן שלא יותיר מקום לשאלות או מחלוקות עתידיות ויעניק ליקירכם שקט נפשי ומניעת סכסוכים משפחתיים בין היורשים .


המשרד מעניק שירות אישי ומוקפד בעריכת צוואות, צוואות הדדיות, בקשות לקיום צו ירושה, וכן הופעה וייצוג בהתנגדויות לקיום צוואה. 
המשרד מעניק שירותי עריכת צוואות אף לאזרחים ישראלים שהינם תושבי חוץ תוך שיתוף פעולה מקצועי עם משרד עורכי דין בחו"ל. 

הסכמי ממון

הסכמי ממון

מטרתו של הסכם ממון היא להסדיר את העניינים הרכושיים /ממוניים בין בני הזוג במקרה בו חלילה הקשר הזוגי יגיע לכדי קרע והצדדים יתגרשו.


ניתן לראות בהסכם הממון כמעין "תעודת ביטוח" ושקט נפשי שמוקנה לבני הזוג במידה ויחליטו להיפרד.


כיום לצערנו, מרבית סכסוכי הגירושין הקשים המגיעים לפתחו של בית המשפט נסובים סביב חלוקת הרכוש בין בני הזוג .סכסוכים אלו פוגעים קשות במארג היחסים המשפחתי ואף פוגעים קשות במצבם הנפשי של הילדים ועלולים להסב לצדדים הוצאות כספיות משמעותיות בניהול תיקים במשך שנים ארוכות בבית המשפט . 


ניתן וצריך לייצר הסכם ממון אשר ינוסח ברגישות ובמקצועיות. הסכם אשר מחד יביא לידי ביטוי את רצונות בני הזוג והאינטרסים שלהם בחלוקת הרכוש אך יחד עם זאת לא יפגע ויחבל במערכת היחסים והאווירה הטובה בין בני הזוג, במיוחד כאשר הסכם זה נערך בתחילתה של מערכת היחסים הזוגית . 


חתימה על הסכם ממון מומלצת ושכיחה במיוחד כאשר מדובר בזוגות בנישואים פרק ב' או בזוגות בהם צד אחד או שני הצדדים מגיעים למערכת היחסים הזוגית כאשר הם מבוססים כלכלית והצליחו לצבור לעצמם נכסים ורכוש עוד לפני נישואיהם. 


מומלץ להכליל בהסכם הממון כל רכוש או נכס שנצבר לפני מועד הנישואין במידה ורוצים להבטיח שרכוש זה לא יחולק במועד הקרע בין בני הזוג. 


חתימה על הסכם ממון מקצועי צופה פני עתיד אשר מתייחס לכל ההיבטים הרכושיים/ממוניים הוא צעד חשוב והכרחי שיש בכוחו למנוע סכסוכים עתידים בין בני הזוג במועד בו חלילה יעלו יחסי הצדדים על שרטון. מומלץ להשלים את הסכם הממון בעריכת צוואה אשר תיתן מענה לאופן חלוקת הרכוש במידה ואחד מבני הזוג הלך לעולמו.  המשרד מלווה את הלקוח  ברגישות ומקצועיות בכל שלבי עריכת ההסכם לרבות עריכת פגישות עם בני הזוג לשם איתור ובירור מעמיק של צרכיי בני הזוג .

שירותים בתחום האפוטרופסות

שירותים בתחום האפוטרופסות

1) מסמך הבעת רצון להורים או אפוטרופוסים 


חלק בלתי נפרד מתחושת האחריות שלנו כהורים כלפי יקירנו או התלויים בנו הינה הדאגה לתכנון עתידם הכלכלי / בריאותי של יקירנו הקטינים או התלויים בנו, בזמן בו חלילה תפגע כשירותינו הקוגניטיבית לקבל החלטות עבורם ולנהל את ענניהם. 


במסגרת מסמך משפטי של הבעת רצון, קובע ההורה או האפוטרופוס את זהות האדם שהוא רוצה "שייכנס לנעליו " ויקבל במקומו החלטות כאפוטרופוס חליפי במידה וחלילה יאבד את כשירותו לקבל החלטות עבור ילדיו או התלויים בו או באם חלילה ימות וכן יכול לקבוע הוראות פעולה לאותו אפוטרופוס . 


מדובר בסוג של תעודת ביטוח ברמה המשפטית שחשובה במיוחד להורים יחידניים או הורים גרושים או הורים לילדים עם צרכים מיוחדים שרוצים להבטיח את עתיד יקיריהם התלויים בהם. בנוסף, במסגרת המסמך ניתן לקבוע אף הוראות והנחיות מפורטות למי שיתמנה במקום ההורים לשמש כאפוטרופוס חליפי .


ניתן לערוך מסמך הבעת רצון רק על ידי עורך דין שעבר הכשרה וקיבל הסמכה מיוחדת ממשרד האפוטרופוס הכללי. המסמך מופקד על ידי עורך הדין שעבר את ההכשרה המיוחדת באתר האפוטרופוס הכללי ונכנס לתוקפו ביום פקודה בו חלילה הממנה נפטר או מאבד מכשירותו הקוגניטיבית.


מדובר במסמך שנותן הרבה שקט נפשי ובטחון להורים יחידניים או הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים . עו"ד גלית בר – און וולפמן בעלת תעודת הסמכה לערוך מסמך מסוג הבעת רצון. 


2)   ייצוג בהליך של מינוי תומך החלטות 


תיקון מס' 18 לחוק הכשרות הביא עימו בשורה חדשה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים , בשורה השמה דגש על רצונו של האדם בעל הצרכים המיוחדים.


מדובר במצבים בעל אדם בעל צרכים המיוחדים אומנם מתקשה בקבלת החלטות לבדו אך מסוגל לקבל החלטות בעצמו במידה ויינתן לו סיוע והנגשה של מידע על ידי אדם אחר המכונה תומך בקבלת החלטות.


ההליך מאפשר להגיש בקשה מיוחדת לבית המשפט על מנת למנות אדם המכונה תומך בקבלת החלטות שיעזור למקבל ההחלטה לקבל את ההחלטה וליישם אותה . התומך עוזר לאדם בעל הצרכים המיוחדים לקבל את כל המידע והנתונים הדרושים לו לשם קבלת החלטה מושכלת. תפקידו של תומך ההחלטות לסייע לאדם אחר בהבנת השלכות ההחלטה, החלופות הקיימות קבלת ההחלטה, וכן לסייע לו במימוש החלטותיו ומיצוי זכויותיו. 


מדובר בכלי משפטי אשר רלבנטי וחשוב במיוחד למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
המשרד מלווה את הליך מתחילתו על כל שלביו ברגישות ומקצועיות עד להשלמת המינוי בהצלחה . 

שירותים עבור תושבי חוץ

שירותים עבור תושבי חוץ

המשרד מעניק שירותים משפטיים לתושבי חוץ שהינם אזרחים ישראלים. בתחום זה המשרד עובד בשיתוף פעולה עם עם משרדים באנגליה אוסטרליה וארה"ב ומעניק שירותים בתחום דיני המשפחה לרבות טיפול בצווי ירושה, עריכת ייפוי כוח מתמשך וכן בתחום המקרקעין.  
חוק הכשרות מאפשר לערוך ייפוי כוח מתמשך גם לאזרחים ישראלים שאינם תושבי ישראל. אם הממנה אינו תושב ישראל, יש לצרף לייפוי הכוח המתמשך חוות דעת לעניין הדין הזר אשר יש בה כדי להוכיח קיומו של ייפוי כוח מתמשך בדין הזר וקיום דמיון מהותי בנושאים העיקריים בהסדר של ייפוי כוח מתמשך בדין הזר לבין ההסדר  החוקי הקיים בישראל. 


המשרד מעניק ללקוח שירות אישי ומקצועי להכנת המסמך של ייפוי כוח מתמשך לרבות עריכת פגישות עם הממנה ומיופי הכוח על מנת לאתר ולבדוק את צרכיי הממנה, אימות החתימות של החתומים על המסמך בחו"ל, וכן הפקדת ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי בישראל. 


במקרה בו מדובר בייפוי כוח מתמשך אשר נערך בחו"ל ומיופה הכוח נמצא בארץ ויעלה הצורך להכיר בייפוי הכוח המתמשך שנערך החו"ל בישראל , פועל משרדנו לשם קבלת ההכרה בייפוי הכוח שנערך בחו"ל בבית המשפט לענייני משפחה בישראל.   

הסכמי גירושין

מדובר בהסכם משפטי עליו חותמים בני הזוג כאשר יחסיהם עולים על השרטון, ההסכם מוגש לאישורו של בית המשפט. במסגרת ההסכם מגבשים הצדדים הסכמות הדדיות באשר לנושאים החשובים בחייהם לרבות משמורת על הילדים, הסדרי ראייה, חלוקת רכוש, מזונות, ומדור, צרכי חינוך של הילדים ועוד נושאים החשובים להם .


הסכם גירושין המנוסח היטב אמור להיות מותאם לכל זוג וייחודי לנסיבות חייהם. 


על ההסכם להיות מנוסח באופן ברור וחד משמעי, לתת מענה ולהקיף את כל הסוגיות החשובות בחיי בני הזוג ולא להותיר פתח לפרשנויות סותרות ואי בהירות, אשר יכול ויובילו לסכסוכים משפטיים בעתיד.על הסכם להיות צופה פני עתיד ולקחת בחשבון נסיבות או סיטואציות עתידיות שטרם התקיימו במועד חתימת ההסכם.  


אני מאמינה שעריכת הסכם גירושין מקצועי מפורט, צופה פני עתיד היא הדרך הראויה והטובה ביותר לסיום יחסי הנישואין. החזון שלי הוא לסייע לזוגות שיחסיהם עלו על שרטון להגיע לכדי הסכם בדרכי שלום.


אני דוגלת בכך שניתן וצריך לעשות מאמץ בכל תיק על מנת להגיע לכדי הסכם אשר מחד יביא לידי ביטוי את הרצונות והאינטרסים של כל אחד מבני הזוג בכל תחומי החיים ומאידך יחסוך לבני הזוג את המתח והנזק הנפשי הכבד הכרוך בעצם ניהול הליך גירושין ממושך ומורכב בבית המשפט. 


יש לזכור שעצם ניהול הליך משפטי מורכב וממושך בבית המשפט לרוב חושף את הילדים למתח נפשי ומעמיד אותם במצב בלתי אפשרי של קונפליקט נאמנות, בו הם נאלצים לבחור לצדד ולתמוך במי מההורים. 


הסכם גירושין מקצועי מביא את הליך הפרידה בין בני הזוג לכדי סיום מהיר יותר, מאפשר לכל אחד מהצדדים לפתוח במהירות רבה יותר את פרק הזוגיות החדשה של חייו, חוסך בעלויות משפטיות כבדות ומייצר וודאות משפטית אצל הצדדים באשר להחלטות שיתקבלו הנוגעות לתחומים החשובים להם בחיים . 


עיקר חשיבותו של ההסכם הוא בכך שההסכם חוסך את קונפליקט הנאמנות והנזק הנפשי הכבד שיגרם לילדים עקב ניהול הליך משפטי ממושך. 


המשרד  מלווה את הזוגות בעריכת הסכמים מסוג זה לאורך כל ההליך תוך מתן יחס אישי וליווי צמוד  לשם איתור צרכיי  כל זוג בהתאם לנסיבות חייו במקצועיות ורגישות רבה. המשרד מציע אף הליך של גישור רגיש ומקצועי שייתן מענה לזוגות המתקשים לגבש הסכמות בנושא של הסכם הפרידה בניהם. 

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

המציאות לצערנו עלולה להשתנות בן רגע ולטפוח על פנינו עקב אירוע פתאומי כגון תאונת דרכים/ עבודה או מחלה מתמשכת שיכולה להוביל להתדרדרות קוגניטיבית של האדם ושלילת יכולתו  לקבל החלטות מהותיות הנוגעות לגורלו. 


במקרים רפואיים רבים כגון אירוע מוחי  או אלצהיימר, חלה התדרדרות משמעותית ולעיתים אף מהירה ביכולותיו הקוגניטיביות של האדם עד למצב בו אינו מסוגל וכשיר עוד לקבל החלטות חשובות הנוגעות לחייו, רכושו או בריאותו.


חוק הכשרות והאפוטרופסות חולל שינוי מהותי בתיקון 18, עת נקבע במסגרתו את הכלי המשפטי של ייפוי כוח מתמשך. 


ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי הסכמי, אשר מאפשר לאדם לתכנן את עתידו בכל הנוגע לניהול עינינו הכלכליים, בריאותיים, אישיים. מסמך זה מאפשר לאדם למנות לעצמו מיופה כוח – אדם שהוא סומך עליו אשר בעת הצורך "יכנס לנעליו", יפעל בשמו ויקבל החלטות עבורו בהתאם לרצונות ולהוראות המפורטות שנתנו על ידו במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, וזאת כאשר יהא במצב בו לא יכול  עוד להבין בדבר ולקבל החלטות משמעותיות בנוגע לניהול חייו . 

ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לכל אדם ובמיוחד במקרים של משפחות עם הורים יחידניים או משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים להכין עצמו מבעוד מועד לעתיד, לתקופה בה חלילה יאבד את כשרותו ומסוגלותו לקבל החלטות .


 מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לייפוי כוח רגיל: 


ייפוי הכוח הרגיל  מסמיך אדם אחר לבצע פעולות בשמך כל עוד הנך כשיר לקבל החלטות .כאשר אדם מגיע חלילה למצב בו אינו יכול ואנו כשיר לקבל החלטות הנוגעות לניהול חייו, או אז בטל ייפוי הכוח הרגיל ונכנס לתוקפו ייפוי הכוח המתמשך. 


חשוב להדגיש כי אדם יכול לעשות לעצמו ייפוי כוח מתמשך כל עוד הוא כשיר ומסוגל לקבל החלטות בנוגע לחייו. במצב בו אדם מפאת מחלה או אירוע אחר מאבד את כשירותו הקוגניטיבית ואנו יכול עוד לקבל החלטות בנוגע לניהול חייו לא ניתן עוד לערוך עבורו ייפויי כוח מתמשך. 


מכאן נובעת החשיבות העליונה לעריכת ייפוי כוח מתמשך בעיתוי הנכון ,בו האדם  מצוי במצב קוגניטיבי תקין אשר מאפשר לו לקבל החלטות חשובות בנוגע להמשך חייו. 


מה היתרונות של ייפוי כוח מתמשך לעומת הליך של מינוי אפוטרופוס :


הליך של מינוי אפוטרופוס נעשה כאמור כאשר אדם מאבד את מסוגלותו וכשרותו לקבל החלטות הנוגעות לניהול חייו.  מינוי האפוטרופוס למעשה מפקיע את זכויותיו של האדם לקבל החלטות ומכריז עליו כבלתי כשיר מרגע מינוי האפוטרופוס.


הליך מינוי האפוטרופוס דורש הגשת בקשה מיוחדת לבית המשפט, קבלת חוות דעת רפואית בנוגע למצבו הקוגניטיבי של האדם שעבורו רוצים למנות אפוטרופוס וקבלת חוות דעת של משרד הרווחה. מדובר בהליך הנתון לפיקוח וביקורת תמידית של האפוטרופוס הכללי לגבי פעולות האפוטרופוס שהתמנה. המינוי דורש הגשת דוחות תקופתיים לאפוטרופוס באופן שהאפוטרופוס הכללי יכול לבקר ולפקח על פעולות האפוטרופוס שהתמנה בכל עת .


ייפוי כוח מתמשך להבדיל הינו כלי משפטי גמיש יותר המאפשר לאדם לבחור לעצמו מראש בעודו כשיר את מיופה הכוח מטעמו אשר "יכנס לנעליו" ויחליט עבורו החלטות בעת קרות המקרה של איבוד היכולת לקבל החלטות באופן זמני או קבוע. ייפוי הכוח מאפשר לממנה לקבוע בהוראות מקדימות ומפורטות כיצד על מיופה הכוח לפעול בתחומי חייו השונים וכן על אלו תחומים יחול ייפוי הכוח המתמשך. 


ייפוי הכוח המתמשך יכול לחול על שלושה תחומי חיים שונים- על פי בחירת הממנה:


•    ענייני רכוש
מתן הוראות והסמכה למיופה הכוח לגבי האפשרות לקבל מידע ולפעול ביחס לרכושו של הממנה, לרבות אפשרות לפעול בשמו לגבי ביטוחים, מוצרים פנסיונים, חשבונות בנק, מתנות הלוואות, תרומות בסכומי כסף מסוימים. ייפוי כוח רכושי חשוב במיוחד במקרה בו נוצר צורך להשתמש בחלק מהכספים המצויים בחשבונו של הממנה לצרכיו של הממנה עצמו למשל לשם שיפוץ דירה באופן שיתאם לצרכיו המיוחדים רפואיים של הממנה או לשם רכישת ציוד רפואי יקר עבורו.  

•    עניינים רפואיים
מתן הסמכה למיופה הכוח לקבל מידע ולפעול בשמו של הממנה לגבי החלטות הנוגעות לבריאותו של הממנה לרבות החלטות הנוגעות לטיפולים רפואיים, ניתוחים ,תרופות וטיפולים מאריכי חיים. 

•    עניינים אישיים
 מתן הוראות למיופה הכוח לפעול בשמו של הממנה ביחס לעניינים אישיים שונים כגון: העדפה של מגורים בבית עם עזרה של מטפל או במוסד סיעודי במקרה של התדרדרות הממנה למצב סיעודי, מתן הוראות למיופה הכוח לדאוג לפעילות חברתית או תרבותית  של הממנה וכו' .

כדבר שבשגרה פעולות מיופה הכוח אינן נתונות לפיקוח ובקורת של בית המשפט ואינן דורשות הגשת דוחות תקופתיים לאפוטרופוס הכללי. אולם ביכולת מי שמינה את  מיופה כוח לקבוע אמצעי ביקורת ופיקוח על מיופה הכוח בהתאם לרצונותיו או באמצעות אדם אחר, אשר יקבל מידע אודות הפעלת ייפוי הכוח המתמשך וההחלטות המתקבלות מכוחו . 


כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך תהא בהתאם להוראות הכתובות בייפוי הכוח המתמשך עצמו ואינה דורשת אישור והגשת בקשה מיוחדת לבית המשפט.

ייפוי הכוח המתמשך הינו כלי משפטי הכרחי, מוצר משפטי משלים לצוואה אשר יש בו בכדי לדאוג לתכנון עתידכם ולמימוש רצונותיכם בתחומי החיים השונים בשלב בו לא תהיו חלילה כשירים עוד לקבל החלטות מהותיות הנוגעות לכם או לבני משפחתך, בדיוק כשם שביטוח סיעודי הינו מוצר ביטוחי משלים הכרחי לביטוח רפואי רגיל. 


עו"ד גלית בר-און וולפמן הינה בעלת הכשרה מיוחדת והסמכה לעריכת מסמך מסוג של ייפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס  הכללי.


ניסיונה המקצועי העשיר של עו"ד בר -און וולפמן בניסוח  יצירתי של מסמכים משפטיים וכן רגישותה וסט הערכים בו היא דוגלת, מאפשר לה לתת לכם את השירות המקצועי האמין והמיטבי בעריכת מסמך זה. 
 

מקרקעין

מקרקעין

רכישת דירה הינה לרב העסקה החשובה והמשמעותית ביותר בחייו של אדם שבה מושקע מיטב כספו. במציאות ימינו הסיכונים והשיקולים הרבים שיש לקחת במכירת או ברכישת דירה הם רבים מאד, לרבות השינויים התדירים בחוקי מס השבח ומס הרכישה, שיקולי תזרים המזומנים, משכנתאות, רישומי הזכויות וכו'. 


משרדנו מעניק ליווי ושירות מקצועי לאורך כל שלבי העסקה מתחילתה ועד סופה תוך שמירה מיטבית על אינטרס הלקוח שלנו, לרבות:

  • בדיקות מקדימות של הנכס; 

  • ניהול משא ומתן מיטבי מול הצד שכנגד, תוך עמידה על תנאי עסקה הטובים ביותר ללקוח, כקונה או כמוכר, ככל שניתן, במסגרת שיקוליו וצרכיו של הלקוח, יחד עם איזונים מתאימים על מנת להביא את הצדדים לחתימה על עסקה מוצלחת.

  • עריכת הסכם מכר;

  • הגשת המסמכים והטפסים והדיווחים הנדרשים לצורך ביצוע ההסכם;

  • ייצוג הלקוח ו/או הנחיית הלקוח בטיפול הנדרש מול הרשויות השונות;

  • ליווי הלקוח מתחילת הדרך ועד להשלמת העסקה בהצלחה. 


ייצוג וליווי דיירים בתביעות כנגד קבלנים בשל אי מסירת דירה במועד הקבוע בחוזה 


לעיתים הקבלן או היזם מבטיחים לרוכש הדירה מועד מוסכם למסירת הדירה ולא עומדים במבחן התוצאה, והדירה נמסרת לרוכש באיחור ניכר. לעיתים קרובות החוזה בין הצדדים קובע מתווה מוסכם לפיצוי של הדיירים, ואף החוק קובע מתווה שכזה, אולם ברגע האמת הקבלן מתחמק מחובתו לפצות את הדיירים. 


האיחור במסירת הדירה גורם לרוכש הדירה נזקים כספיים רבים, כגון הצורך לשכור דירה חילופית, וכן לעוגמת נפש רבה וחוסר וודאות לגבי תכנון עתידו.


האיחור במסירת הדירה יכול להיגרם מסיבות רבות כגון: קשיים כספים אליהם נקלע הקבלן, או תכנון לקוי של לוח הזמנים בפרויקט, תכנון לא ריאלי שלא מקצה פרק זמן סביר לבצוע כל אחד משלבי הפרויקט, עיכובים בקבלת אישורי מגורמי התכנון או הרשות המקומית וכו'. 


בהקשר זה חשוב להכיר היטב את הוראות חוק המכר ( סעיף 5) אשר קובע מנגנון פיצוי מוסכם  לדיירים בגין איחור במסירת דירה, מנגנון שהקבלן/ יזם לא יכול להתנות עליו לרעת הקונה. על הקבלן להוכיח שנבצר ממנו מלמסור את הדירה במועד בשל נסיבות שאינן בשליטתו ושהסיכון להתממשותן לא מוטל עליו.


במקרים אלו קיימת חשיבות מיוחדת לליווי והיוועצות עם עורך דין מומחה ומנוסה בתחום אשר ידע לנהל משא ומתן חכם עם הקבלן על מנת לעמוד על זכיותיו של רוכש הדירה לפיצוי ובמקרה הצורך אף יגיש תביעה לשם מימוש זכיותיו של רוכש הדירה לפיצוי כספי ראוי. בזאת אנו מתמחים.

ייצוג דיירים בתביעות של בנייה על הרכוש המשותף בניגוד לרצונם 


לעיתים משתלטים דיירים או גורמים חיצוניים על חלק מהרכוש המשותף של דיירים אחרים בבית משותף. מעשה זה מהווה עבירה חמורה על החוק, ומהווה למעשה גזילת רכוש מקרקעין מכל הדיירים האחרים. הדיירים זכאים לדרוש את הריסת המבנה שנבנה בלא הסכמת הדיירים הנדרשת כחוק, או לחילופין זכאים הדיירים לקבל פיצוי ראוי על השימוש ברכוש המשותף שלהם. 


הליך ניהול משא ומתן בעניין זה באופן מיטבי על מנת להשיג את הפיצוי הגבוה ביותר עבור הדיירים שרכושם נגזל, הינו מורכב, וכולל הביטים שונים ומיוחדים לכל מקרה לגופו.


המשרד נותן שירות מקצועי ויסודי מלא בייצוג דיירים בטיפול במשא ומתן להשגת פיצוי מירבי עבור השימוש וההשתלטות על הרכוש המשותף, לרבות ניהול הליכים משפטיים שונים, ככל שנדרש, להשגת התוצאה המיטבית ביותר ללקוחות, הדיירים שרכושם נגזל. הייצוג נעשה תוך שיתוף מלא של  הדיירים בשיקולים ובהליכים, בהתאם לרצונם ובהתאם לאינטרסים שלהם.
 

bottom of page