top of page

החידושים שהביא עמו תיקון 18 לחוק הכשרות והאפוטרופסות

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת בחוק הכשרות המשפטית. הרציו והרעיון העומדים בבסיס שינויים אלו הוא הרצון להעמיד את רצון הפרט במרכז, הגבלת תוקפו של הליך מינוי האפוטרופוס מבחינת זמן ותחולה לגבי נושאים נבחרים  וכן הצעת חלופות לעצם השימוש בכלי המשפטי של מינוי אפוטרופוס שלמעשה מנשל את הפרט מיכולתו להחליט החלטות.

מהם היתרונות בעריכת ייפוי כוח מתמשך?

המציאות לצערנו עלולה להשתנות בן רגע ולטפוח על פנינו עקב אירוע פתאומי כגון תאונת דרכים/ עבודה  או מחלה מתמשכת שיכולה להוביל להתדרדרות קוגניטיבית של האדם ושלילת יכולתו לקבל החלטות מהותיות הנוגעות לגורלו.

במקרים רפואיים רבים כגון דמנציה או אלצהיימר, חלה התדרדרות משמעותית ולעיתים אף מהירה ביכולותיו הקוגניטיביות של האדם עד למצב בו אינו מסוגל וכשיר עוד לקבל החלטות חשובות הנוגעות לחייו, רכושו או בריאותו.

חוק הכשרות והאפוטרופסות חולל שינוי מהותי בתיקון 18, עת נקבע במסגרתו את הכלי המשפטי של ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי הסכמי, אשר מאפשר לאדם לתכנן את עתידו בכל הנוגע לניהול עינינו הכלכליים, בריאותיים, אישיים. מסמך זה מאפשר לאדם למנות לעצמו מיופה כוח – אדם שהוא סומך עליו אשר בעת הצורך "יכנס לנעליו", יפעל בשמו ויקבל החלטות עבורו בהתאם לרצונות ולהוראות המפורטות שנתנו על ידו במסגרת ייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לכל אדם ובמיוחד במקרים של משפחות עם הורים יחידניים או משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים להכין עצמו מבעוד מועד לעתיד לתקופה בה חלילה יאבד את כשרותו ומסוגלותו לקבל החלטות .

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לייפוי כוח רגיל?

ייפוי הכוח הרגיל  מסמיך אדם אחר לבצע פעולות בשמך כל עוד הינך כשיר לקבל החלטות. כאשר אדם מגיע חלילה למצב בו אינו יכול ואנו כשיר לקבל החלטות הנוגעות לניהול חייו, או אז בטל ייפוי הכוח הרגיל ונכנס לתוקפו ייפוי הכוח המתמשך. 


חשוב להדגיש כי אדם יכול לעשות לעצמו ייפוי כוח מתמשך כל עוד הוא כשיר ומסוגל לקבל החלטות בנוגע לחייו. במצב בו אדם מפאת מחלה או אירוע אחר מאבד את כשירותו הקוגניטיבית ואנו יכול עוד לקבל החלטות בנוגע לניהול חייו לא ניתן עוד לערוך עבורו ייפויי כוח מתמשך. 


מכאן נובעת החשיבות העליונה לעריכת ייפוי כוח מתמשך בעיתוי הנכון ,בו האדם  מצוי במצב קוגניטיבי תקין אשר מאפשר לו לקבל החלטות חשובות בנוגע להמשך חייו. 

מה היתרונות של ייפוי כוח מתמשך לעומת הליך של מינוי אפוטרופוס?

הליך של מינוי אפוטרופוס נעשה כאמור כאשר אדם מאבד את מסוגלותו וכשרותו לקבל החלטות הנוגעות לניהול חייו. לאדם עצמו אין שליטה על זהות  האפוטרופוס הממונה עבורו . המינוי נעשה באמצעות הגשת בקשה מיוחדת לבית המשפט לענייני משפחה. מינוי האפוטרופוס למעשה מפקיע את זכויותיו של האדם לקבל החלטות ומכריז עליו כבלתי כשיר מרגע מינוי האפוטרופוס.


הליך מינוי האפוטרופוס דורש הגשת בקשה מיוחדת לבית המשפט, קבלת חוות דעת רפואית בנוגע למצבו הקוגניטיבי של האדם שעבורו רוצים למנות אפוטרופוס וקבלת חוות דעת של משרד הרווחה. מדובר בהליך הנתון לפיקוח וביקורת תמידית של בית המשפט והאפוטרופוס הכללי לגבי פעולות האפוטרופוס שהתמנה. המינוי דורש הגשת דוחות תקופתיים לאפוטרופוס באופן שהאפוטרופוס הכללי יכול לבקר ולפקח על פעולות האפוטרופוס שהתמנה בכל עת.


ייפוי כוח מתמשך להבדיל הינו כלי משפטי גמיש יותר המאפשר לאדם לבחור לעצמו מראש בעודו כשיר  את מיופה הכוח מטעמו אשר "יכנס לנעליו"  ויחליט עבורו החלטות בעת קרות המקרה של איבוד היכולת לקבל החלטות באופן זמני או קבוע. ייפוי הכוח מאפשר לממנה לקבוע בהוראות מקדימות ומפורטות כיצד על מיופה הכוח לפעול בתחומי חייו השונים וכן על אלו תחומים יחול ייפוי הכוח המתמשך . 

ייפוי הכוח המתמשך יכול לחול על שלושה תחומי חיים שונים- על פי בחירת הממנה:


•    ענייני רכוש
מתן הוראות והסמכה למיופה הכוח לגבי האפשרות לקבל מידע ולפעול ביחס לרכושו של הממנה, לרבות אפשרות לפעול בשמו לגבי ביטוחים, מוצרים פנסיונים, חשבונות בנק, מתנות הלוואות, תרומות בסכומי כסף מסוימים. ייפוי כוח רכושי חשוב במיוחד במקרה בו נוצר צורך להשתמש בחלק מהכספים המצויים בחשבונו של הממנה לצרכיו של הממנה עצמו למשל לשם שיפוץ דירה באופן שיתאם לצרכיו המיוחדים רפואיים של הממנה או לשם רכישת ציוד רפואי יקר עבורו.  

•    עניינים רפואיים
מתן הסמכה למיופה הכוח לקבל מידע ולפעול בשמו של הממנה לגבי החלטות הנוגעות לבריאותו של הממנה לרבות החלטות הנוגעות לטיפולים רפואיים, ניתוחים ,תרופות וטיפולים מאריכי חיים. 

•    עניינים אישיים
מתן הוראות למיופה הכוח לפעול בשמו של הממנה  ביחס לעניינים אישיים שונים כגון: העדפה  של מגורים בבית עם עזרה של מטפל או במוסד סיעודי במקרה של התדרדרות הממנה למצב סיעודי, מתן הוראות למיופה הכוח לדאוג לפעילות חברתית של הממנה וכו'. 

כדבר שבשגרה פעולות מיופה הכוח אינן נתונות לפיקוח ובקורת של בית המשפט ואינן דורשות הגשת דוחות תקופתיים לאפוטרופוס הכללי. אולם ביכולת מי שמינה את  מיופה כוח לקבוע אמצעי ביקורת ופיקוח על מיופה הכוח בהתאם לרצונותיו או באמצעות אדם אחר, אשר יקבל מידע אודות הפעלת ייפוי הכוח המתמשך וההחלטות המתקבלות מכוחו. 


כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך תהא בהתאם להוראות הכתובות בייפוי הכוח המתמשך  עצמו ואינה דורשת אישור והגשת בקשה מיוחדת לבית המשפט. יש בכך יתרון משמעותי היות והליך הפעלת ייפוי הכוח המתמשך הינו   קצר וקל לישום.


לאחר שייפוי הכוח המתמשך נערך הוא מופקד  באתר האפוטרופוס הכללי ונשמר שם  לשימוש בעת הצורך. 


ייפוי הכוח המתמשך הינו כלי משפטי הכרחי, מוצר משפטי  משלים לצוואה אשר יש בו בכדי לדאוג לתכנון עתידכם ולמימוש רצונותיכם בתחומי החיים השונים  בשלב בו  לא תהיו חלילה כשירים עוד לקבל החלטות מהותיות הנוגעות לכם או לבני משפחתך, בדיוק כשם שביטוח סיעודי הינו מוצר  ביטוחי משלים הכרחי לביטוח רפואי רגיל.  

מסמך הבעת רצון להורים או אפוטרופוסים 

חלק בלתי נפרד מתחושת האחריות שלנו כהורים כלפי יקירנו או התלויים בנו הינה הדאגה לתכנון עתידם הכלכלי/ בריאותי של יקירנו הקטינים או התלויים בנו, בזמן בו חלילה תפגע כשירותינו הקוגניטיבית לקבל החלטות עבורם ולנהל את ענניהם. 
במסגרת מסמך משפטי של הבעת רצון, קובע ההורה או האפוטרופוס את זהות האדם שהוא רוצה "שייכנס לנעליו "ויקבל במקומו החלטות כאפוטרופוס חליפי במידה וחלילה יאבד את כשירותו לקבל החלטות עבור ילדיו או התלויים בו או באם חלילה ימות. 
מדובר בסוג של תעודת ביטוח ברמה המשפטית שחשובה במיוחד להורים יחידניים או הורים גרושים או הורים לילדים עם צרכים מיוחדים שרוצים להבטיח את עתיד יקיריהם התלויים בהם. בנוסף, במסגרת המסמך ניתן לקבוע אף הוראות והנחיות מפורטות למי שיתמנה במקום ההורים לשמש כאפוטרופוס חליפי.
ניתן לערוך מסמך הבעת רצון רק על ידי עורך דין שעבר הכשרה וקיבל הסמכה מיוחדת ממשרד האפוטרופוס הכללי. המסמך מופקד על ידי עורך הדין שעבר את ההכשרה המיוחדת באתר האפוטרופוס הכללי ונכנס לתוקפו ביום פקודה בו חלילה הממנה נפטר או מאבד מכשירותו הקוגניטיבית.
מדובר במסמך שנותן הרבה שקט נפשי ובטחון להורים יחידניים או הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

מינוי תומך החלטות

תיקון מס' 18 לחוק הכשרות הביא עימו בשורה חדשה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים , בשורה השמה דגש על רצונו של האדם בעל הצרכים המיוחדים.


מדובר במצבים בעל אדם בעל צרכים המיוחדים אומנם מתקשה בקבלת החלטות לבדו אך מסוגל לקבל החלטות בעצמו במידה ויינתן לו סיוע והנגשה של מידע על ידי אדם אחר המכונה תומך בקבלת החלטות.


ההליך מאפשר להגיש בקשה מיוחדת לבית המשפט על מנת למנות אדם המכונה תומך בקבלת החלטות שיעזור למקבל ההחלטה לקבל את ההחלטה וליישם אותה. התומך עוזר לאדם בעל הצרכים המיוחדים לקבל את כל המידע והנתונים הדרושים לו לשם קבלת החלטה מושכלת. תפקידו של תומך ההחלטות לסייע לאדם אחר בהבנת השלכות ההחלטה, החלופות הקיימות קבלת ההחלטה, וכן לסייע לו במימוש החלטותיו ומיצוי זכויותיו. 


מדובר בכלי משפטי אשר רלבנטי וחשוב במיוחד למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.


 

bottom of page